Ordningsregler

Ordningsregler för Ådängens båtklubbFörtöjning av båtens ska göras på fyra ställen, två fram och två bak. Förtöjningen ska vara fjädrande och så stram att den hindrar båten från att skava mot bryggan och bommarna. Använd gärna fendrar. 


Om du själv inte utnyttjar din båtplats måste du anmäla det till styrelsen. Tillsammans med styrelsen bestäms om platsen får ligga tom eller hyras ut till annan.


Båtar som vinterförvaras inom området, dock max 11 st. enligt arrendeavtalet med Tyresö kommun, ska placeras bakom en tänkt linje mellan ”stora björken” och bäcken.


Enligt arrendeavtalet får, under perioden 15 maj – 1 oktober, inga båtar finnas på arrenderad mark. Sjösättning måste alltså ske före 15 maj och vinterförvaring inte påbörjas före 1 oktober. Bockar, pallvirke o dyl ska städas undan och förvaras på anvisad plats.


Båtar får inte förtöjas mellan badstegarna. Platsen är till för badande och för tillfällig    i-och urlastning. Klubbmedlem kan dock, efter tillstånd från styrelsen, få använda platsen för gästande båtar.


För grannsämjans skull bör du vid in-och utfart färdas parallellt med bryggan för att i möjligaste mån undvika att passera över grannarnas vatten. Du bör inte dra på motorn för fullt förrän du är ute på allmänt vatten. 


Vid bad från bryggan belamra den inte med ”badgrejer”, lämna plats för dem som ska till sina båtar. Solbadande, lek och pic-nic ska i möjligaste mån ske på grönområdet, inte på bryggan. Tänk även på ”ljudnivån” så vi inte stör våra grannar.


Vattenskidåkning o.dyl får inte starta från bryggan eller i vattnet nära våra grannar. Även annan motordriven ”lek” med båtar, vattenskotrar o.dyl får inte ske i närheten av bryggan eller grannarnas vatten.


Hundar ska vara kopplade inom hela området.


Visa respekt för varandra och våra grannar.


För övrigt gäller för den allmänna trivseln att vi alla hjälps åt att hålla rent och snyggt både på bryggor och på strandområdet vid Ådängen.


Styrelsen