Vaktregler

Vakttjänstgöring vid Ådängens båtklubb


På årsmötet 2004 togs beslut om att Ådängens båtklubb ska bevakas nattetid och att styrelsen upprättar vaktschema inför varje säsong. Varje medlem ansvarar för minst en natt.


Tanken med vakttjänstgöringen är att det i första hand ska märkas att det finns folk vid bryggan, ljus, ljud, parkerade bilar etc. och att detta ska få obehöriga att hålla sig därifrån. Om det ändå skulle ske ett tillgrepp under ett vaktpass, larma polisen. Telefonnummer till polisen finns anslagna i sjöboden. Det är sedan upp till varje enskild medlem hur man vill agera. Från klubbens sida rekommenderas att inte ingripa. Det är absolut inte meningen att medlemmar ska riskera liv och lem för att skydda båtarna. Men larma alltid polisen.


Det åvilar varje medlem att ansvara för att bevakning sker den natt man blivit tilldelad. Har man inte möjlighet att själv gå, ansvarar man för att någon annan tar vakten.


Om medlem eller den han satt i sitt ställe inte går vakt på tilldelad natt, får medlemmen en varning samt får han böta 1 000 kr. Skulle samma medlem få ytterligare en varning kan han uteslutas ur Ådängens båtklubb.


Vakten startar klockan 23.30 och avslutas klockan 05.00.


Efter avslutad vakt ska notering alltid göras i loggboken som finns i sjöboden.